Pangkur – Kidung Purna Riyadi

KIDUNG PURNA RIYADI

PANGKUR

1. Kepungkur ari riyaya,
Manah lega sampun silaturahmi,
Mring sesepuh lan sedulur,
Tanapi rowang mitra,
Sesalaman sartanira rebut luput,
Gya apura ingapuran,
Sampurna Riyadi Fitri,

2. Sami wangsul sowang-sowang,
Maring papan anggenira makarti,
Ngulon ngetan ngalor ngidul,
Mawarni titihannya,
Memontoran sepur lan montor mabur,
Saweneh anitih palwa,
Rahayua kang pinanggih.

Sorblimbing, 20062018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *