Hari Ibu 2017 – Welinge Pituturing Ibu

Welinge Pituturing Ibu

ibu

Nggèr anakku…Sawangen kaé dagelan jagat…Sing lagi rebutan ndonya lan pangkat Rumangsané wis paling kuat kinurmat..Nganti lali yèn ndonya iki bakalé kiamat..

Nggèr anakku..Sawangen kaé dagelan jagat Padha lali ngrumat wasiat Gaman aji kanggo ndonya akhirat

Nggèr anakku…Sing kok sawang kaé ojo ditiru Rungokno lan élinga marang pesenku Kanggo gondèlan laku uripmu

Nggèr anakku…Ayu-bagusmu dudu saka wedak pupur kang gampang luntur…Ning soko resiké atimu kang ngugemi pitutur luhur..

Sugihmu dudu emas picis raja brana sing gampang sirna..Ananging jembaring atimu sing koyo segara..Kang biso nampa pesthining Gusti Allah kang Maha Kuwoso.

Nggèr.. anakku, Eling di eling² Ojo nganti teteging imanmu nggoling Sekarat pati bakal banget larané Yèn rikala jaman uripe Akeh dosané, lali marang tobaté

Pramula ayo pada éling selawasé Dimèn pada becik nganti ing wekasané…..

“CUPLIKAN SERATAN RONGGOWARSITO”

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *